LockMode

Значение Описание
None Пакет можно редактировать
Send Пакет нередактируем до момента отправки
Full Пакет нередактируем